Moet de humidor luchtdicht zijn?

De tabak van de sigaar “ademt”. De sigaren verbruiken zuurstof en zenden gassen in de omringende lucht uit. Om deze reden, is het belangrijk dat humidors regelmatig worden gelucht om de sigaren van verse zuurstof te voorzien. Humidors zou zo goed moeten sluiten dat een constant niveau van interne vochtigheid kan worden gehandhaafd. Niettemin, is een hermetische verbinding niet noodzakelijk noch wenselijk.

Als de humidor niet voor langere periodes wordt geopend kan het noodzakelijke zuurstofniveau worden gehandhaafd door een lucifer onder het deksel van humidor te plaatsen. Daarna zou men moeten kunnen verifiëren dat de humidor een constant niveau van vochtigheid kan handhaven.

ga verder naar “Glazen of houten deksel”