Glas of houten deksel

Voor de opslag van sigaren die binnen een paar jaar verbruikt worden, zijn humidors met glas of de houten deksels even geschikt. Maar als de sigaren over verscheidene jaren in een humidor moeten verouderen dan worden humidors met houten deksel absoluut aanbevolen. Bij het gebruik van humidors met glazen deksel vermijd dan het blootstellen van de humidor aan direct zonlicht.

Langere opslagtijden kunnen verkleuring in de eerste rijen van sigaren veroorzaken. Aan de andere kant hebben de glas-deksel humidors een voordeel over houten deksel humidors in zoverre dat zij moeten minder vaak worden geopend en dat zij voor kortere periodes zullen worden geopend. Daardoor kan een constantere vochtigheid in de humdior worden gehandhaafd. Dit is bijzonder nuttig voor humidors in restaurants, clubs, en hotels.

De glazen deuren van de kabinets humidors hebben geen negatieve invloed bij de sigarenopslag, zolang de sigaren in hun originele dozen worden opgeslagen. Met betrekking tot de plaatsing van kabinets humidors, zou de glasdeur nooit aan direct zonlicht moeten worden blootgesteld.

ga verder naar “kwaliteits criteria van de humidors”